Materiály k vyplnění spár - tmely

Asfaltová emulze na opravu trhlin za studena

BM hledá řešení, aby lépe sloužila potřebám zákazníkú. Použitím zařízení, odborných pracovníkú a BITUCRACK®, múže přispět k efektívné opravě trhlin a teda prodloužit životnost vozovek.

Včasná oprava šetří peníze a poskytuje jistotu nám všem.

Asfaltový tmel aplikovaný za studena

BITUMAC je směs modifikovaného asfaltu s elastomerními přísadami, speciálními pryskyricemi, organickými rozpouštedly a inertními materiály. Jedná se o asfaltový tmel, který se aplikuje za studena a má velmi dobrou přilnavost na porézní i na rovné povrchy. BITUMAC dokonale vyplňuje deformace spoje, ke kterým dochází v dusledku tepelného roztahování a smrštování materiálu. Materiál má vysokou odolnost vuci kyselinám a zásadám se slabou koncentrací, a také vuci podpovrchovým solím. Naopak ji mohou poškodit ropná rozpouštedla.

Subscribe to

© 2011-2021 BM - Design: Altervision / Development: Point Blank