Novinky

05/06/2012

2012, 5 - 7 Června

Účast na 17. Mezinárodní výstavě nazvané " Project Lebanon 2012, the 17th edition of the International Construction Trade Exhibition for Lebanon & the Middle", která se konala  5-7 června v Bejrútu. Organizace Prosazování Exportu se ujala přípravy a organizace řecké podnikatelské mise a naše společnost se nacházela ve výstavním stánku, kde se prezentovali naše výrobky a kde se uskutečnili obchodní jednání.

 
23/02/2012

2012, 23 Února

Účast v Obchodním foru Černého moře s názvem: "Black Sea Business Forum: "Increasing Trade and Investment to Reach Growth", který se konal ve městě Thessaloniki dne 23. února 2012. Forum bylo organizováno SEV a SVVE ve spolupráci s Asociací Exportních Společností Severního Řecka (SEVE) jejichž asociace jsme členy a Rozvojovým Programem Organizace Spojených Národů (UNDP). Forum se zúčastnilo 33 firem z 12 zemí, jakož i vedoucí pracovníci a odpovědní pracovníci za nákup zboží společností z Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Bulharska, Makedonie, Gruzie, Moldavska, Rumunska, Ruska, Srbska, Turecka, Ukrajiny. Naše společnost měla možnost si osobně promluvit se zahraničními dovozci o nových spolupracích a dohodách.

 
24/10/2011

2011, 24 & 25 Října

Účast v programu "Go International», nazvaný "Bilaterální obchodní aktivity mezi Řeckem a Srbskem a Regionální obchodní  spolupráce", který se konal v Bělehradě ve dnech 24. a 25. října 2011. Tento program, jehož organizátory byla opět Asociace Exportních Společností Řecka , dale pak Asociace Exportních Společností Severního Řecka, Asociace Exportních Společností Kréty, Eurobank Řecko a Eurobank Srbsko. Byla to multidisciplinární obchodní mise a fórum, které se zúčastnili společnosti z Balkánských zemí, dale pak z Ruska, Maďarska atd. Během tohoto programu se uskutečnilo vice než deset obchodních setkání mezi zástupci naší společnosti a zástupci jiných společností z Ruska, Maďarska a Srbska, kteří vyjádřili zájem o naše produkty.

 
18/10/2011

2011, 18 - 22 Října

Účast na 37. Mezinárodní výstavě metalurgie - elektroniky, elektrotechniky, nekovových materiálů, stavebních materiálů, konstrukcí, bezpečnosti a ochrany “TEHNOMA 2011”, která se konala ve dnech od 18. do 22. října 2011v Exhibition Centre Skopja v Makedonii. Tato naše účast byla na programu aktivit  Obchodní komory města Thessaloniki, které jsme aktivními členy. Organizaci a přípravu řecké delegace na tuto výstavu měla pod záštitou společnost Thessaloniki International Fair SA. Naše společnost se nacházela ve výstavním stánku, kde se prezentovali naše výrobky a kde se uskutečnili obchodní jednání. Během výstavy byl projeven zájem o nákup našeho zboží od společností z Makedonie a o využtí tohoto zboží především technicko – stavebními společnostmi.

 
11/10/2011

2011, 11 & 12 Října

Účast na 19. kongresu "SILNIČNÍ KONFERENCE 2011 ", který se konal v konferenčním centru města Zlín v České republice ve dnech 11. a 12. října. Tato konference je organizována příslušnými orgány pro výstavbu silnic v České republice, pod záštitou úřadu předsedy vlády České republiky a zahrnuje státní a soukromé firmy, které podnikají v oblasti silničních staveb. Naše společnost se prezentovala na tomto kongresu písemnou formou - referátem prezidenta a generálního ředitele společnosti, nazvaným BJS - Bridge Joint System, který byl zahrnut do prezentačních referátů kongresu.

 
07/02/2011

2011, 7 & 8 Února

Účast v programu "Go International» nazvaném  "Kypr:  Brána řeckých podniků do Arabského světa", který se konal v Nikósii dne 7. a 8. února 2011. Tento program pořádali Asociace Exportních Společností Řecka, SEBE, Asociace Exportních Společností Kréty a Eurobank,. Cílem tohoto organizovaného programu je se zaměřit na podporu bilaterálních obchodních vztahů a na činnost řeckých firem v oblasti exportu. Během tohoto programu proběhlo více než 25 setkání mezi zástupci naší společnosti se zástupci jiných  společností z Kypru, Libanonu, Iráku, atd. Všechny tyto společnosti projevily zájem o naše produkty a výsledkem této naší účasti bylo navýšení exportu našich produktů na Kypr a taktéž to byla i příležitost k tomu, abychom  důkladně prozkoumali záležitost exportu do Libanonu.

 

© 2011-2021 BM - Design: Altervision / Development: Point Blank