Materiály pro výstavbu a opravy silnic

Kationaktivní asfaltová emulze

Kationaktivní asfaltová emulze, rychle tuhnoucí (rychloštepná) s nízkou viskozitou. Obsahuje asfalt v množství 50-60%, vodu a speciální emulgátory. Použitím asfaltové emulze KE-1, namísto redeného nebo horkého asfaltu se zvýší kvalita provádených prací a odolnost vozovky díky úplnému a rovnomernému pokrytí povrchu tenkou asfaltovou membránou. Také se dosáhne úspora casu a financí, protože není zapotrebí zahrívání v žádné fázi aplikace. Muže se aplikovat i na vlhké povrchy bez pridání adhezivních
prísad.

 
Kationaktivní asfaltová emulze

Kationaktivní asfaltová emulze, pomalu tuhnoucí s nízkou viskozitou. Obsahuje asfalt v množství 55-60%, vodu a speciální emulgátory. Použitím asfaltové emulze KE-5, se zvýší kvalita provádených prací a odolnost
vozovky díky úplnému a rovnomernému pokrytí povrchu tenkou asfaltovou membránou. Také se dosáhne úspora casu a financí, protože není zapotrebí nahrívání v žádné fázi aplikace. Muže se aplikovat i na vlhké povrchy bez pridání adhezivních prísad.

 
Protisterný (hydrofobní) materiál

Kapalná směs se specifickým složením. Zlepšuje přilnavost asfaltu na kamenivo, eliminujíc tak nebezpecí setrení (stripping) asfaltu z povrchu kameniva. Zvyšuje odolnost asfaltové směsi proti destruktivním účinkům
vody v prípade, že byly použity hydrofilní inertní materiály.

 
Subscribe to

© 2011-2021 BM - Design: Altervision / Development: Point Blank