Hydroizolační materiály

Emulze / Lak
Asfaltová hydroizolacní emulze

BITUPAST je anionaktivní vodorozpustná asfaltová pasta, která obsahuje syntetické pryskyrice, emulgátory a minerální stabilizátory. Vytvorená membrána má vysokou odolnost vuci kyselinám a zásadám se slabou
koncentrací a také vuci podpovrchovým solím. Naopak ji mohou poškodit ropná rozpouštedla.

Elastomerní hydroizolacní asfaltová emulze

BITUPLAST je elastomerní hydroizolační asfaltová emulze na anionaktivní bázi se syntetickými pryskyricemi a minerálními stabilizátory. Je vodou reditelná. Díky své elasticite dokáže efektivne zakrýt veškeré praskliny v podkladu a také zvyšuje odolnost podkladu vuci povetrnostním podmínkám a stárnutí. Ma velmi dobrou prilnavost ke každému strukturnímu povrchu.
Vytvorená membrána má vysokou odolnost vuci kyselinám a zásadám se slabou koncentrací, a také vuci podpovrchovým solím. Naopak ji mohou poškodit ropná rozpouštedla.

Asfaltový hydroizolacní základní náter

BITULAC PRIMER je směs oxidovaného asfaltu a organických rozpouštědel . Jedná se o ideální základní náter, protože dokonale prilne k podkladu a pronikádo hloubky. Je považovaný za nejvhodnejší první náter na spojování asfaltových hydroizolacních membrán díky své silné prilnavosti a rychlému zasychání. Vytvorená membrána má vysokou odolnost vuci kyselinám a zásadám se slabou koncentrací, a také vuci podpovrchovým solím. Naopak ji mohou poškodit ropná rozpouštedla.

Asfaltový hydroizolacní lak

BITULAC je směs oxidovaného asfaltu a organických rozpouštědel. Používá se na spojování asfaltových hydroizolacních membrán, díky své silné prilnavosti. Velmi dobre se nanáší na ruzné strukturní povrchy. Vytvorená membrána má vysokou odolnost vuci kyselinám a zásadám se slabou koncentrací, a také vuci podpovrchovým solím. Naopak ji mohou poškodit ropná rozpouštedla.

Asfaltový aluminiový náter

BITUAL je směs asfaltu, organických rozpouštědel a jemnozrného hliníku. Vytváří reflexní membránu, která ochraňuje hydroizolační systém před slunecním zárením a snižuje jeho tepelný úcinnek napríklad na strechách. Vytvorená membrána má vysokou odolnost vuci kyselinám a zásadám se slabou koncentrací, a také vuci podpovrchovým solím. Naopak ji mohou poškodit ropná rozpouštedla.

Elastomerní asfaltový hydroizolacní lak

RUBBERLAC je směs modifikovaného asfaltu s elastomerními přísadami a organickými rozpouštědly. Díky své vyjímečné elasticitě RUBBERLAC účinně prekrývá praskliny v podkladu a vytvárí membránu, která dobre funguje pri vysokých i nízkých teplotách. Vytvorená membrána má vysokou odolnost vuci kyselinám a zásadám se slabou koncentrací, a také vuci podpovrchovým solím. Naopak ji mohou poškodit ropná rozpouštedla.

© 2011-2021 BM - Design: Altervision / Development: Point Blank