Εταιρία

Παραγωγή & Εμπορία Ασφαλτικών - Χημικών Προϊόντων

Η BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε., μέλος του ομίλου HB BODY Group, ξεκίνησε την δραστηριότητά της με την παραγωγή ψυχρού επισκευαστικού ασφαλτομίγματος και την παραγωγή και εμπορία ασφαλτικών - χημικών προϊόντων. Η ΒITUMIX παράγει και διαθέτει ειδικά προϊόντα οδοποιίας, προϊόντα στεγάνωσης οικοδομικών έργων και έργων υποδομής, υλικά πλήρωσης αρμών και ειδικές ασφάλτους. Η ΒITUMIX διαθέτει πατενταρισμένη τεχνογνωσία, η οποία αφορά στην μέθοδο - διαδικασία και στο μηχάνημα παραγωγής του ψυχρού επισκευαστικού ασφαλτομίγματος, bitumix®.

Στόχοι
• Η ίδρυση παραγωγικών μονάδων σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε, για την παραγωγή και εμπορία του bitumix®.
• Η εξαγωγή των προϊόντων, μέσω ανάπτυξης δικτύου συνεργατών. Η ΒITUMIX ήδη εξάγει στην Τσεχία, στην Σλοβακία, στην Κύπρο και στην F.Y.R.O.M.
• Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, η ανάπτυξη νέων, καθώς και η βελτίωση της διαδικασίας και των μεθόδων παραγωγής τους.

© 2011-2024 BM - Design: Altervision / Development: Point Blank