Παραγωγή

Η εταιρεία παράγει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της με νέο και σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος της παρέχει μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα και ελεγχόμενη ποιότητα. Τα δύο τελευταία έτη η ΒITUMIX ολοκλήρωσε νέα μονάδα παραγωγής ασφαλτικών διαλυμάτων και μονάδα παραγωγής ειδικών ασφάλτων. Επίσης βελτίωσε και εκσυγχρόνισε την μονάδα παραγωγής ψυχρού ασφαλτομίγματος. Συγχρόνως διαθέτει πατέντα για το μηχάνημα και την διαδικασία παραγωγής του ψυχρού ασφαλτομίγματος BITUMIX.

© 2011-2024 BM - Design: Altervision / Development: Point Blank