Ποιοτικός έλεγχος

Η BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ παράγει ασφαλτικά-οδοποιητικά και υγρομονωτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 & 14001, καθώς και πιστοποιητικά ελέγχου του τμήματος δομήσιμων υλικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία για την παραγωγή των προϊόντων της εφαρμόζει τις διεθνείς προδιαγραφές (ASTM, BS, EN) και χρησιμοποιεί πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά ελεγχόμενης ποιότητας. Επίσης, εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, καθώς και την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία που σχετίζεται με την λειτουργία της εν γένει, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

  

© 2011-2024 BM - Design: Altervision / Development: Point Blank