Προϊόντα οδοποιίας

Ελαστομερής Ασφαλτική Μαστίχη, θερμής εφαρμογής
Το BJS είναι ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη, θερμής εφαρμογής με τροποποιημένη άσφαλτο, η οποία περιέχει ελαστομερή πρόσθετα και λεπτόκοκκα αδρανή υλικά. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε ασφαλτικές επιφάνειες και επιφάνειες σκυροδέματος. Το BJS παραμένει ελαστικό σε θερμοκρασίες από -15ºC έως 80ºC. Δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων, δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους, προσβάλλεται όμως από οργανικούς διαλύτες και λάδια.
Κατιονικό ασφαλτικό γαλάκτωμα, C55B2

Κατιονικό (όξινο) ασφαλτικό γαλάκτωμα, ταχείας διάσπασης και χαμηλού ιξώδους. Περιέχει άσφαλτο σε ποσοστό 50-60 %, νερό και ειδικούς γαλακτωματοποιητές. Με τη χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος ΚΕ-1, βελτιώνεται η ποιότητα των εκτελούμενων έργων και αυξάνεται η αντοχή του οδοστρώματος λόγω της πλήρους και ομοιόμορφης κάλυψης της επιφάνειας με λεπτό ασφαλτικό υμένα. Επιπλέον, επιτυγχάνεται οικονομία χρόνου και χρημάτων διότι δεν απαιτείται η χρήση θερμότητας σε κανένα στάδιο εφαρμογής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρές επιφάνειες χωρίς την προσθήκη αντιυδρόφιλου υλικού.

Κατιονικό ασφαλτικό γαλάκτωμα, C40BF2

Κατιονικό (όξινο) ασφαλτικό γαλάκτωμα, μέσης ταχύτητας διάσπασης και με χαμηλό ιξώδες. Περιέχει άσφαλτο σε ποσοστό 55-60%, νερό και κατάλληλους γαλακτωματοποιητές. Με τη χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος ΚΕ-5, βελτιώνεται η ποιότητα των εκτελούμενων έργων και αυξάνεται η αντοχή του οδοστρώματος λόγω της πλήρους και ομοιόμορφης διασποράς του και κάλυψης της επιφάνειας
με λεπτό στρώμα ασφάλτου. Επιπλέον επιτυγχάνεται οικονομία χρόνου και χρημάτων διότι δεν απαιτείται η χρήση θερμότητας σε κανένα στάδιο εφαρμογής.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρές επιφάνειες χωρίς την προσθήκη αντιυδρόφιλου υλικού.

Αντιυδρόφιλο υλικό

Παχύρευστο υγρό μείγμα ειδικής σύνθεσης. Βελτιώνει την πρόσφυση της ασφάλτου επί των αδρανών υλικών, εξαλείφοντας τον κίνδυνο «αποφλοίωσης» της ασφάλτου από την επιφάνειά τους. Αυξάνει την αντίσταση του ασφαλτομίγματος στην καταστρεπτική επίδραση του ύδατος, στην περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί υδρόφιλα αδρανή.

Εγγραφή στη

© 2011-2024 BM - Design: Altervision / Development: Point Blank