Υλικά πλήρωσης αρμών

Ελαστομερής Ασφαλτική Μαστίχη Επισκευής Ρωγμών, Ψυχρής Εφαρμογής

Το BITUCRACK είναι ένα ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα µε συνθετικές ρητίνες και ορυκτούς σταθεροποιητές. Ο υµένας που σχηµατίζεται µετά την εξάτµιση του υδατικού µέσου, είναι ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Έχει υψηλή ελαστικότητα, καλή πρόσφυση στο υπόστρωµα, ικανότητα να γεφυρώνει και να στεγανοποιεί ρωγµές του οδοστρώµατος. ∆εν προσβάλλεται από αραιά διαλύµατα οξέων και βάσεων, είναι όµως ευαίσθητος σε οργανικούς διαλύτες και λάδια.

 

Πλαστομερής Ασφαλτική Μαστίχη, Ψυχρής Εφαρμογής

Το BITUMAC είναι μίγμα τροποποιημένης ασφάλτου με ελαστομερή πρόσθετα, ορυκτές ίνες, ειδικά πρόσθετα, οργανικούς διαλύτες και αδρανή υλικά. Είναι ασφαλτική μαστίχη ψυχρής εφαρμογής με εξαιρετική πρόσφυση τόσο σε πορώδεις όσο και σε λείες επιφάνειες. Το BITUMAC παρακολουθεί τις συνήθεις παραμορφώσεις του αρμού από τις θερμοκρασιακές συστολοδιαστολές, λόγω των θερμοπλαστικών ιδιοτήτων του. Είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Είναι ευαίσθητο όμως στη χρήση πετρελαιοειδών.

Εγγραφή στη

© 2011-2024 BM - Design: Altervision / Development: Point Blank