Στεγανωτικά

Ασφαλτικά στεγανωτικά γαλακτώματα / Στεγανωτικά επικαλυπτικά βερνίκια
Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα

Το ΒITUPAST είναι ανιονικό ασφαλτικό γαλάκτωμα που περιέχει συνθετικές ρητίνες, γαλακτωματοποιητές και ορυκτούς σταθεροποιητές. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά την εξάτμιση του υδατικού μέσου, είναι απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων είναι όμως ευαίσθητος σε οργανικούς διαλύτες και λάδια.

Ελαστομερές στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα

Το BITUPLAST είναι ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα ανιονικής βάσης με συνθετικές ρητίνες και ορυκτούς σταθεροποιητές. Ο υμένας του BITUPLAST, μετά το στέγνωμά του, εξαιρετικά ελαστικός και η πρόσφυσή του στο σύνολο των δομικών υλικών άριστη. Δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων, φιλικό στον χρήστη, καλύπτει πολύ αποτελεσματικά τις τριχοειδείς ρηγματώσεις των επιφανειών.

Στεγανωτικό Ασφαλτικό Αστάρι (Πάστα)
Το AQUAPAST είναι ανιονικό ασφαλτικό γαλάκτωμα που περιέχεισυνθετικές ρητίνες, γαλακτωματοποιητές και ορυκτούςσταθεροποιητές. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά την εξάτμιση τουυδατικού μέσου, είναι απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων καιβάσεων είναι όμως ευαίσθητος σε οργανικούς διαλύτες και λάδια.
Στεγανωτικό Ασφαλτικό Διάλυμα

Το BITULAC PRIMER είναι μίγμα ειδικής ποιότητας ασφάλτου με οργανικούς διαλύτες. Είναι ιδανικό αστάρι διότι έχει τέλεια πρόσφυση με το υπόστρωμα και διεισδύει σε βάθος. Χρησιμοποιείται για προεπάλειψη στην επικόλληση ασφαλτικώνστεγανωτικών μεμβρανών. Έχει ισχυρή συγκολλητική ικανότητα και αποβάλλει
γρήγορα τους διαλύτες του. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά την ξήρανση είναι ενιαίος, απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Είναι ευαίσθητο όμως στη χρήση πετρελαιοειδών.

Στεγανωτικό Ασφαλτικό Διάλυμα

Το BITULAC είναι μίγμα ειδικής ποιότητας ασφάλτου με οργανικούς διαλύτες. Συνιστάται η χρησιμοποίησή του ως προεπάλειψη σε τραχείες επιφάνειες για την επικόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών, διότι έχει ισχυρή συγκολλητική ικανότητα και εξαιρετική πρόσφυση στα δομικά υλικά. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά τη ξήρανση είναι ενιαίος, απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Είναι ευαίσθητο όμως στη χρήση πετρελαιοειδών.

Ασφαλτικό Χρώμα Αλουμινίου

Το BITUAL είναι μίγμα ασφάλτου, οργανικών διαλυτών και πάστας αλουμινίου.
Χρησιμοποιείται για ενίσχυση και προστασία ασφαλτικών στεγανώσεων και μεταλλικών επιφανειών. Με την εφαρμογή του σχηματίζεται ενιαίος υμένας με αντανακλαστικές ιδιότητες, μειώνοντας, κατά συνέπεια, τη θερμική επιβάρυνση της εν λόγω επιφάνειας.

Ελαστομερές Στεγανωτικό Ασφαλτικό Διάλυμα

Το RUBBERLAC είναι μίγμα τροποποιημένης ασφάλτου με ελαστομερή πρόσθετα και οργανικούς διαλύτες. Λόγω της εξαιρετικής ελαστικότητάς του καλύπτει αποτελεσματικά τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος, δημιουργώντας ένα υμένα που συμπεριφέρεται ιδανικά τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά το στέγνωμα είναι ενιαίος και ελαστικός, απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων. Είναι ευαίσθητος όμως στη χρήση πετρελαιοειδών.

© 2011-2024 BM - Design: Altervision / Development: Point Blank